KATALYZÁTORY NEJSOU POUZE PRO MOTORY

Whitebeam navrhuje a dodává katalyzátory ke snížení výparů vznikajících v procesu vaření a spalování biomasy. Katalyzátory jsou účinnou technologií, která snižuje výpary vznikající z potravin během vaření, a také ty, které jsou výsledkem spalování biomasy, která se často používá k ohřevu budov, vody nebo k výrobě elektřiny. Znečišťující látky, které jsou redukovány, zahrnují oxid uhelnatý, těkavé organické sloučeniny (TOS), různé částice a oxidy dusíku. Populární použití pro produkty, které používají katalyzátory ke snížení emisí, zahrnují rychlovarné trouby, trouby na dřevěné uhlí, kamna na dřevo a kotle

O NÁS

Whitebeam logo

SPECIALISTA NA REDUKCI ZNEčIŠŤOVÁNÍ OVZDUŠÍ

Whitebeam se specializuje na znečištění ovzduší pomocí katalyzátorů pro vaření a spalování biomasy. V naší základně v jižní Anglii navrhujeme a testujeme katalyzátory, a poté je dodáme výrobcům přístrojů po celém světě. Whitebeam je specializující se na snižování znečištění ovzduší způsobeného spalovacími motory.

Můžete nás kontaktovat pomocí e-mailového formuláře
Nebo nás kontaktujte přímo e-mailem na: Opens new window contact@whitebeam.net.

SSL certificate icon