Whitebeam logo

REGULACE DOMÁCÍ BIOMASY

emissionsNejběžnějším důvodem spalování biomasy na domácím trhu je vytápění prostorů, například pomocí kamen na dřevo nebo ohřev vody v kotli na biomasu. Pravidla týkající se emisí se obvykle liší v závislosti na tom, zda se jedná o prostor nebo vodu, která se ohřívá, ačkoli dochází k překrývání, například u sporáků se zpětnými kotly.

Směrnice o ekodesignu se týká místních vyhřívačů na tuhá paliva o výkonu až 50 kW a kotlů na tuhá paliva o výkonu až 1 mW. Stanoví limity pro oxidy dusíku, částic, oxidu uhelnatého a organických plynných sloučenin. Směrnice o ekodesignu pro kotle na tuhá paliva vstoupí v platnost dne 1. ledna 2020 a vztahuje se na lokální vyhřívací zařízení na tuhá paliva s účinností od 1. ledna 2022.