Whitebeam logo

TESTOVÁNÍ OBLASTI DOMÁCÍ BIOMASY

measuring the emissionsMěření emisí z kamna na biomasu je ve skutečnosti samoobslužnou disciplínou a z tohoto důvodu dokonce i velmi velké výrobci kamen využívají externí laboratoře, které jsou pro tento účel vybaveny. Jednou z komplikací je, že při opakovaném měření emisí je nutné znát tepelný výkon kamny během testování a kvantifikace je obtížná. Také měření organických plynných sloučenin (OPS) vyžaduje použití přístroje nazývaného plamenově ionizačního detektoru, který je drahý pro nákup nebo pronájem a vyžaduje, aby s ním vyškolená osoba uměla pracovat.

Dalším faktorem je to, že domácí kamna na biomasu nepřetržitě nehoří (zvláště když spalují dřevo), takže emise se výrazně mění. Nicméně získání hrubého měření oxidu uhelnatého lze provést za použití standardního analyzátoru spalin, a pevné částice lze také kvantifikovat pomocí měřiče kouře nebo prachu. V Německu se každoročně kontrolují emise z kamen na biomasu pomocí komínového čištění!