Whitebeam logo

KATALÝZA VÝPARů VZNIKAJÍCÍCH BěHEM VAřENÍ ZA VYUŽITÍ ELEKTřINY

KATALÝZA VÝPARů VZNIKAJÍCÍCH BěHEM VAřENÍ ZA VYUŽITÍ ELEKTřINYKatalyzátory jsou velmi účinné při oxidaci většiny složek organických plynů a kondenzovatelných částic kouřových plynů na oxid uhličitý a vodu. Tyto reakce mají dvojí výhodu: zlepšují kvalitu vzduchu a také uvolňují tepelnou energii z výparů, které by jinak byly zbytečné.

K tomu, aby byl katalyzátor účinný, musí být teplota plynu, který prochází skrz něj, minimálně 200oC, proto je tato technologie nejvhodnější pro uzavřené zařízení na vaření, jako jsou pece, grily, fritézy, vařiče a opékače. Nejobvyklejšímpoužitím pro katalyzátory v komerčním sektoru jsou rychlovarné kombinované pece, stejně jako dopravníky a pece na pizzu. V domácí sféře jsou často montovány do vysoce kvalitních pyrolytických samočisticích pecí, aby se minimalizovaly nepříjemné výpary vznikající během čištění

Důležitým hlediskem katalyzátorů, které se používají ve varných zařízeních, které zahrnují recirkulaci plynů, je to, že katalytický povlak musí být velmi dobře přilnut k substrátu, jinak by mohlo dojít k odlupování a kontaminaci potraviny.

Katalyzátor musí být také vyroben z materiálů, které nekorodují ve vlhké atmosféře přítomné ve varném zařízení. V ideálním případě by měl být instalován na místech, kde jej lze snadno vyčistit, avšak pokud to není možné, může být dobré nainstalovat samostatný tukový filtr, který je přístupný.

Kuchyňské zařízení vybavené katalyzátorem musí být vyčištěno pouze pomocí schválených chemikálií, jinak by mohlo dojít k poškození katalyzátoru. Nesmějí být používány žádné čisticí prostředky.