Whitebeam logo

VAřENÍ ZA VYUŽITÍ ELEKTřINY, TESTOVÁNÍ

test kitchenSpolečnost Whitebeam vyvinula zkušební kuchyň s přístroji speciálně navrženým pro kvantifikaci organických výparů. Měříme koncentraci výparů extrahovaných z kuchyně pomocí přístroje nazývaného plamenový ionizační detektor, který reaguje na hořlavou organickou hmotu. Po zpracování údajů získaných tímto přístrojem můžeme vypočítat výpary z vaření v různých formátech, např.

♦  hmotnostní koncentrace (mg/m3),
♦  hmotnost na jednotku jídla,
♦  hmotnost za jednotku času.

Tuto zkušební plochu můžeme také použít k prozkoumání životnosti katalyzátorů a zjištění, jak to ovlivňuje vystavení různým chemikáliím pro čištění trouby. Dále můžeme identifikovat "sekundární emise", tj. ty, které vyplývají z kontaktu mezi katalyzátorem a čisticími chemikáliemi.

Tuto zkušební plochu používáme pro vlastní účely výzkumu a vývoje, ale také rádi využíváme odborné znalosti, které jsme vyvinuli pro provádění komerčních projektů pro klienty a zúčastněné strany.