Whitebeam logo

SPALOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍ BIOMASY, ÚVOD

 Vzhledem k tomu, že měřítko spalovacího systému biomasy se je mnohem vyšší než při domácím použití, mění se i jiné faktory:

♦  Množství znečišťujících látek z jediného systému se stává výraznější
♦  Předpisy jsou přísnější
♦  Spalovací proces je méně variabilní
♦  Rozsah paliv je širší
♦  Existuje větší pravděpodobnost, že se jedná o grantové financování, které přichází s doprovodnými podmínkami

V důsledku těchto faktorů se často používají sofistikovanější přístupy k úpravám spalin než v domácím prostředí.