Whitebeam logo

TESTOVÁNÍ PLYNů VZNIKAJÍCÍCH PřI SPALOVÁNÍ VELKOKAPACITNÍ BIOMASY

 Jak směrnice o průmyslových emisích, tak směrnice o středních spalovacích zařízeních vyžadují pravidelné sledování emisí, které musí provádět společnosti, které mají příslušnou akreditaci (např. MCERTS).

Nicméně zatímco společnost Whitebeam nemá tuto akreditaci, dokážeme našim zákazníkům sdělit své emise, což je často před oficiálním testem velmi užitečné.

Monitorování emisí je také důležitou etapou kalibrace systémů SKR a odhlášení každé nové instalace. Systémy SKR mohou obsahovat snímače emisí a zařízení pro protokolování dat, které lze v případě potřeby získat na dálku.