Whitebeam logo

Představení oxidační katalyzátorč

Oxidation Catalytic ConvertersKatalýza je odvětví chemie, kde se používají určité chemické látky známé jako "katalyzátory", které podporují nebo podněcují reakce mezi jinými chemickými látkami. Klíčovým bodem, který si uvědomujeme, je to, že katalyzátory samy o sobě nejsou reakcemi konzumovány, ale jen procesu pomáhají. Proto může katalyzátor teoreticky vydržet navždy. Název "katalyzátor" se aplikuje na praktické zařízení, které bylo navrženo tak, aby využívalo katalytické technologie, tj. umožňuje získat výhody katalýzy v reálných životních situacích.

Katalýzou mohou být podporovány různé chemické reakce, ale pokud je cílem zlepšení kvality vzduchu, nejdůležitější reakcí je oxidace. Většina látek znečišťujících ovzduší jsou organické povahy (tj. obsahují uhlík) a mohou být oxidovány na neškodné látky, jako je oxid uhličitý a voda.

Většina oxidačních katalyzátorů používá povlaky na bázi platiny a / nebo palladia, které jsou účinné při teplotách až 225oC. Konstrukční část katalyzátoru je známá jako "podklad", jehož hlavním účelem je poskytnout velkou povrchovou plochu, na kterou lze katalytický povlak aplikovat..

Whitebeam dodává katalyzátory na základě různých podkladů v závislosti na použití, a velmi rádi poradíme zákazníkům, které jsou pro jejich využití nejvhodnější, a to na základě dlouholetých zkušeností v této oblasti.