Whitebeam logo

KERAMICKÉ PLÁSTOVÉ PODLOŽKY - VOŠTINY

KERAMICKÉ PLÁSTOVÉ PODLOŽKY - VOŠTINYKeramické plástové podložky se obvykle vyrábějí ze speciálního keramického materiálu známého jako "kordierit". Kapalný kordierit je vytlačován př es formu a následně je vypálen tak, aby se vysušil a ztvrdl. Při použití různých forem mohou být extrudovány různé velikosti podložek a velikost kanálů (nebo buněk) může být také měněna. Vzhledem k tomu, že je zapotŘebí zpracování, jsou keramické plástové podložky nejvhodnější pro požadavky na střední nebo velké objemy, pokud nelze použít standardní velikost. Keramické voštiny jsou obecně nejhospodárnější možností pro běžné spotřebiče, jako jsou kamna na biomasu a pyrolytické samočistící pece.

Velikost buněk je klíčovou proměnnou přispívající k výkonu katalyzátoru. Nicméně, spíše než přímo odkazovat na velikost buněk, je normální kvantifikovat, kolik existuje buněk na jednotku plochy, například buňky na čtvereční palec (cpsi) nebo buňky na čtvereční centimetr.

Čím větší je počet buněk na jednotku plochy, tím větší je plocha povrchu, a tím větší potenciál pro snížení nežádoucích sloučenin. Nevýhodou je, že více buněk znamená více stěn mezi buňkami, a tím i větší překážky plynoucí z průtoku. Proto bude zapotřebí vyšší tlak k dosažení daného prňtoku, který mňže být označen jako "pokles tlaku" nebo "protitlak" napříč katalyzátorem. Typické hustoty buněk pro keramické plástové podložky používané ve varných a topných zařízeních jsou 15, 18, 25 a 64 cpsi.

Aby se usnadnila instalace keramických podložek do spotřebičů, které jsou z velké části vyrobeny z kovu, je nezbytná pečlivá konstrukce těsnění, aby se zabránilo problémům způsobeným rozdílnou rychlostí tepelné roztažnosti. Těsnění jsou obvykle vyrobena buď z vermikulitu, nebo z pleteného drátu.