Whitebeam logo

KATALYZÁTORY SELEKTIVNÍ KATALYTICKÉ REDUKCE (SKR)

SCR catalytic converterStejně jako u všech katalyzátorů se druh SKR skládá z podložky, katalytického povlaku a krytu.

Úkolem podložky je poskytnout potřebnou plochu pro chemické reakce, a to současně při dodržování požadavků na tlak v systému. Dalším faktorem je, že kanálky v podložce nesmějí být příliš malé, jinak by se mohly zablokovat popelem nebo nečistotami. Whitebeam používá celou řadu substrátových materiálů, včetně kovových fólií, skleněných vláken a extrudované keramiky. K dispozici je také mnoho možností hustoty buněk.

K dispozici je také výběr katalytických povlaků, které jsou k dispozici v závislosti na teplotním rozmezí, ve kterém je požadován provoz. Katalytická redukce NOx je možná mezi asi 150 až 600oC ale specifické povlaky obvykle vyžadují užší rozsah než to, aby bylo dosaženo dobré účinnosti konverze v kombinaci s trvanlivostí.

V nesamo činném použití mají SKR katalyzátory tendenci mít dlouhé požadavky na odolnost, takže jsou obvykle konstruovány modulárním způsobem, který umožňuje demontáž pro čištění a výměnu podložek. Whitebeam proto navrhuje kryty s ohledem na tuto skutečnost.