Whitebeam logo

SKR ÚVOD

reductant tank for SCRSKR znamená 'selektivní katalytickou redukci', což je užitečná technologie pro snížení emisí oxidů dusíku (NOx). V každém systému SKR jsou dvě důležité součásti:

♦  Katalyzátor,
♦  Redukční dávkovací systém.

Whitebeam může navrhnout a dodávat tyto důležité součásti a může také doporučit související díly, jako jsou redukční nádrže a tepelná izolace, pokud je to nutné.