Whitebeam logo

PRODUKTY PRO VARNÉ PřÍSTROJE VYUŽÍVAJÍCÍ TUHÁ PALIVA

ceramic honeycomb substratesVolba katalyzátoru pro použitípři vaření za využití pevných paliv je ovlivněna dvěma faktory: koncentrací oxidu uhelnatého a teplotou spalin.

Uhelné pece mají tendenci vyzařovat velmi vysoké množství oxidu uhelnatého, a proto je vyžadován katalyzátor s velkým povrchem. Vzhledem k tomu, že normálně zapadá do kouřovodu, je také důležitá kompaktnost, což znamená, že katalyzátory založené na kovových podkladech jsou obvykle nejlepší volbou.

Pece na dřevo mají tendenci produkovat mnohem nižší koncentrace oxidu uhelnatého a mají také nižší teploty spalin. Prioritou v těchto případech je obvykle najít katalyzátor, který může účinně ukládat teplo, aby mohl dočasně fungovat, pokud teplota spalin klesne příliš nízko. To znamená, že katalyzátory na bázi keramických podkladů jsou nejvhodnější.

Relevantní produkty:
♦  Keramické plástové podklady
♦  Kovové plástové podklady